Marine Projects LTD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

EU1

Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako Lider we współpracy partnerskiej z: Polskim Rejestrem Statków S.A., Akademią Morską w Gdyni, Enamor Sp. z o.o. oraz NED-Project Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.

 

Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym

(o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Opis projektu:

Projekt obejmuje spójne rozwiązania technologiczne, umożliwiające w przyszłości budowę zintegrowanego systemu żeglugi śródlądowej. Istotą przedsięwzięcia jest realizacja prac B+R wpisujących się w koncepcję systemowego podejścia do rozwoju transportu wodnego śródlądowego na odcinku Tczew – porty Trójmiasta.

W ramach realizacji projektu zostaną rozwiązane i zrealizowane zadania, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Innowacyjność polegać będzie na wykorzystaniu synergii potencjału aplikacyjnego poszczególnych elementów składowych zaproponowanych zaawansowanych technologii projektowania, budowy i wyposażenia jednostek rzecznych.

Wytworzone prototypy – zestaw pchacza o napędzie hybrydowym oraz barki pchanej do przewozu ciężkich oraz wielkogabarytowych ładunków będą się charakteryzowały zaawansowaniem technologicznym, zdecydowanie przewyższającym obecnie dostępne produkty.

Okres realizacji projektu:

01.10.2016 r. – 31.10.2019 r.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektu i konstrukcji oraz budowa prototypów zestawu pchanego o napędzie hybrydowym i łodzi towarzyszącej.

Ogólna wartość projektu: 22 441 940,63 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 19 711 872,45 PLN

Wartość dofinansowania: 13 764 146,75 PLN

 

EU1           EU3

„Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie technologii węzła wydechu z silników spalinowych dla małych i średnich jednostek pływających.
Koszt kwalifikowany: 6 476 247,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 504 810,30 PLN

Marine Projects LTD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

EU1

 

Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających”.

 Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych nad stworzeniem prototypu układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 505,60 PLN

Ogólna wartość projektu: 5 493 405,40 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 665 010, 96 PLN

Wnioskodawca planuje przeprowadzić prace badawcze nad stworzeniem prototypu układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach

pływających. Proponowany Projekt stanowi doskonały przykład zastosowania przemysłowego o silnym potencjale wdrożeniom. Łączy w sobie

jednocześnie wszelkie pozytywne aspekty bezpiecznego dla środowiska wytwarzania chłodu z wykorzystaniem czystej technologii oraz spełnienia

wszelkich norm w zakresie zastosowania ekologicznych czynników roboczych. Do głównych atutów Projektu można zaliczyć:

  • innowacyjność rozwiązania w skali światowej: zastosowanie ciepła odpadowego do napędu układu klimatyzacji na jednostkach pływających;
  • rozwiązanie oparte na wynikach prac badawczych;
  • praktyczne implementacja dyrektyw europejskich – brak F-gazów; racjonalne wykorzystanie ciepła odpadowego, racjonalizacja gospodarki paliwowej;
  • bardzo szeroki możliwy rozwój technologii.