Marine Projects LTD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

EU1           EU3

„Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie technologii węzła wydechu z silników spalinowych dla małych i średnich jednostek pływających.
Koszt kwalifikowany: 6 476 247,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 504 810,30 PLN

Marine Projects LTD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

EU1

 

Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających”.

 Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych nad stworzeniem prototypu układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 505,60 PLN

Ogólna wartość projektu: 5 493 405,40 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 665 010, 96 PLN

Wnioskodawca planuje przeprowadzić prace badawcze nad stworzeniem prototypu układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach

pływających. Proponowany Projekt stanowi doskonały przykład zastosowania przemysłowego o silnym potencjale wdrożeniom. Łączy w sobie

jednocześnie wszelkie pozytywne aspekty bezpiecznego dla środowiska wytwarzania chłodu z wykorzystaniem czystej technologii oraz spełnienia

wszelkich norm w zakresie zastosowania ekologicznych czynników roboczych. Do głównych atutów Projektu można zaliczyć:

  • innowacyjność rozwiązania w skali światowej: zastosowanie ciepła odpadowego do napędu układu klimatyzacji na jednostkach pływających;
  • rozwiązanie oparte na wynikach prac badawczych;
  • praktyczne implementacja dyrektyw europejskich – brak F-gazów; racjonalne wykorzystanie ciepła odpadowego, racjonalizacja gospodarki paliwowej;
  • bardzo szeroki możliwy rozwój technologii.