EU1logo unia

Zapytanie ofertowe 2023-13704-152560 znajduje się na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152560
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie materiałów hutniczych według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-150370
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150370
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie armatury nierdzewnej, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-149894
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149894
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie złączy, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-150362
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150362
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie armatury, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-149900
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149900
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie materiałów ściernych, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-152568
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152568
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie materiałów hutniczych nierdzewnych według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2023-13704-149904
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149904
RPPM.01.01.01-22-0067/16 – Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie materiałów spawalniczych, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17001 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035806

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy materiałów wyłoniony został wykonawca usługi PW REXTOR Łukasz Fiedorowicz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Tytuł projektu: “Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17002 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035839

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływającychw zakresie dostawy materiałów: dla pozycji 1-2 wyłoniony został wykonawca usługi Visteel Sp. z o.o. dla pozycji 3-4 wyłoniony został wykonawca usługi Investa Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17003 znajduje się na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035999

lub pod poniższymi linkami:

 

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy zaworów wyłoniony został wykonawca usługi P.U.H. Gan-Rem Spółka Jawna

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17004 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036082

lub pod poniższymi linkami:

 

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy elementów AKPiA wyłoniony został wykonawca usługi ATUT Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17005 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036087

lub pod poniższymi linkami:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17006 znajduje się na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036437

lub pod poniższymi linkami:

 

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy urządzeń wyłoniony został wykonawca usługi Euroelektro – Piotr Hinz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17007 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036454 

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” W zakresie dostawy zbiorników wyłoniony został wykonawca usługi: WERIT Polska Sp z o.o.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17008 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036467

lub pod poniższymi linkami:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17009 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036472

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy materiałów, dla pozycji 1-5 wyłoniony został wykonawca usługi: LOGISTAL Sp. z o.o., dla pozycji 6-7 nie wybrano Wykonawcy z uwagi na brak ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”
Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17010 znajduje się na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036547 

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” W zakresie dostawy materiałów nie wybrano Wykonawcy z uwagi na brak wpłynięcia ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17011 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036549

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływającychw zakresie dostawy urządzenia (turbosprężarki), wyłoniony został wykonawca usługi: CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12

Tytuł projektu:” Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”
Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17012 znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036585

lub pod poniższymi linkami:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR12A

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17012A

znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043436

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” W zakresie dostawy urządzenia (nagrzewnicy elektrycznej) wyłoniony został wykonawca usługi: REM ELBLĄG Sp. z o.o.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17013

znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068023

lub pod poniższymi linkami: 

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie zakupu materiałów został wyłoniony wykonawca:

MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski Sp. J.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17015

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068046

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie zakupu materiałów został wyłoniony wykonawca:

MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski Sp. J.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17016

znajduje się na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068054

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie zakupu materiałów został wyłoniony wykonawca:

PW REXTOR 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17017

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068063

lub pod poniższymi linkami:

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie zakupu materiałów został wyłoniony wykonawca:

PUH MERKURY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17018

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068072

lub pod poniższymi linkami:

 

 

W kwestii formularzy edytowalnych prosimy o zwrócenie się na adres e-mail:

rd.offers@marpro.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” na zakup akumulatorów wyłoniony został wykonawca usługi: AKUCENTRUM Tomasz Kotowski.

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17018

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108016

lub pod poniższymi linkami:

W kwestii formularzy edytowalnych prosimy o zwrócenie się na adres e-mail:

rd.offers@marpro.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17019

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108061

lub pod poniższymi linkami:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17021

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1114836

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17020

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1114968

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających.” w zakresie dostawy materiałów wyłoniony został wykonawca usługi RYWAL RHC Sp. zo.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17022

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115232

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17023

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122740

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17021A

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1127406

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie zakupu materiałów, wyłoniony został wykonawca usługi: 4REF Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17027

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130036

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17025

znajduje się na stronie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29

Zapytanie ofertowe nr  013-0135-16-OF17027A

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140352

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30

Zapytanie ofertowe nr  013-0135-16-OF17028

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140733

ZAPYTANIE OFERTOWE 029 A

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17029

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162056

ZAPYTANIE OFERTOWE 032

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17032

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162116

ZAPYTANIE OFERTOWE 033

Zapytanie ofertowe nr 013-0135-16-OF17033

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162131

ZAPYTANIE OFERTOWE 034

znajduje się na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1162140

Zapytanie 013-0135-16-OF17034A

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1170441

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie dostarczenia materiałów, wyłoniony został wykonawca usługi: TRACK S.C W. Ogrodnicki, T. Spychalski

 

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu pt. „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” w zakresie dostarczenia materiałów, wyłoniony został wykonawca usługi: P.H.U. RONITECH Stanisław Ronowski

 

Ogłoszenie nr 2022-13704-115170
„Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115170

 

W kwestii formularzy edytowalnych prosimy o zwrócenie się na adres e-mail:

rd.offers@marpro.pl